Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Programın Amacı

İllerin potansiyellerinin ve ekonomik ölçek büyüklüklerinin dikkate alınması sonrasında Bölgesel Teşvik Uygulamasında desteklenen sektörler belirlenmiş ve gelişmişlik seviyelerine göre teşvik unsurları farklılaştırılmıştır. Bu şekilde, hangi illerde hangi yatırım konularının belirlenen bölgesel desteklerden faydalanabileceği ve yapılması gereken en az  sabit yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri belirlenmiştir.

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Uygun Proje Konuları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il ayrı ayrı belirlenmiştir. Bazı sektörlerde (turizm, hayvancılık vb.) en az  sabit yatırım tutarı haricinde en az  kapasite şartı da bulunmaktadır.