Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Programın Amacı

Uygulama kapsamına dahil edilen 12 sektörde hayata geçirilecek en az 50 milyon TL ‘lik sektörüne göre farklı büyüklükte yatırımlar her bölgede farklı uygulanan teşvik araçlarıyla desteklenmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
  • Dernekler ve vakıflar
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Uygun Proje Konuları

Sabit yatırım tutarı, yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, en az 50 Milyon TL olan yatırım projeleri.