Makro Proje ve Danışmanlık

 

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

·       Mali Destek Programı
·        Doğrudan Faaliyet Destek Programı

KOSGEB DESTEKLERİ

·       KOBİ Gelişim Destek Programı
·       TEKNOPAZAR- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
·         Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
·         İş Birliği Destek Programı
·         Girişimcilik Destek Programı

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

·        1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri
·         1507 – KOBİ Ar-Ge Programı 
·         1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
·         1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

·         TeknolojİK Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNO YATIRIM)
·         Teknogirişim Sermayesi Desteği
·         Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
·         Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
·         Tasarım Merkezleri Destek Programları
·         Ar-Ge Merkezleri Destek Programı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

·        Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)
·         Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)

YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ

·         Genel Teşvik Uygulamaları
·         Bölgesel Teşvik Uygulamaları
·         Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
·         Stratejik Yatırımların Teşviki

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

·         Turquality Desteği
·         Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyet Desteği
·         Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği
·         Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılım desteği
·         Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaret Desteği

 

Ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için bize 0532 310 35 00 nolu telefondan ulaşın.