KOBİ Gelişim Destek Programı

Program Amacı

KOBİ’lerin ;

 • Ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi

için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

Uygun Proje Konuları

 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
 • Üretim,
 • Yönetim-organizasyon,
 • Pazarlama, dış ticaret,
 • İnsan kaynakları,
 • Mali işler ve finans,
 • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar