1507- KOBİ Ar-Ge Programı

Program Amacı

Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlar

Yeni bir ürün üretilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi