Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği

Programın Amacı

“Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği”, “Pazara Giriş Desteği”, “Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi” ve “E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği” olmak üzere 4 ayrı destekten oluşan bir destek programıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler

Uygun Proje Konuları

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, pazara giriş stratejileri hazırlanması ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlarla ilgili danışmanlık giderleri, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak merkezleri yurt dışında bulunan yerleşik şirketlerin satın alınmasına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tercümanlık, seminer-konferans yerlerinin kiralanması, reklam-halkla ilişkileri hizmeti alınması ve broşür, katalog, afiş tanıtım malzemeleri giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri.