Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın Amacı

Teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,

  • Patent belgesi ile koruma altına alınmış,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış
  • Teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler.

Uygun Proje Konuları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, AB Destekli Ar-ge Projeleri vb.