Turquality Desteği

Programın Amacı

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, giderlerinin desteklenmesi yoluyla,  uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla var olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu bir Türk malı imajının ortaya çıkarılması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler, Zincir Restoranlar

Uygun Proje Konuları

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamalar, sertifikasyona ilişkin giderler, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef/aşçı istihdamına ilişkin giderler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, firmaların yurtdışı birimlerine ilişkin giderleri ve yönetim, tasarım, hukuk, bilişim konularında alınan danışmanlık hizmeti.