Programın Amacı

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

Programdan yararlanma koşulu

Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması gerekir.

İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Ancak, proje süresi içinde gerçekleşen fuarlar, kongre/konferans/sempozyum için proje başlangıç tarihinden önce ödemesi yapılan giderler bu kapsamda değerlendirilmez ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla desteklenir.

İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

Desteklenecek proje giderleri

DESTEK UNSURU

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Personel Gideri

100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alım Giderleri

100.000