Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği

Programın Amacı

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım giderlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar, Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar

Uygun Proje Konuları

  • Katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedeli giderleri,
  • Ekonomi Bakanlığı’nca görevlendirilen organizatör firmalar tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye giderleri.